Jak segregować odpady?

Od 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy od 2019 r. segregujemy odpady do 5 pojemników.

Po informacja szczegółowe zapraszamy na stronę miasta stołecznego Warszawy: https://czysta.um.warszawa.pl/jak-segregowac-odpady

w razie wątpliwości na stronie https://segregujna5.um.warszawa.pl/ można znaleźć informację do którego pojemnika wyrzucić dany odpad

Gospodarka Nieruchomościami. Przekształcenie.

KZN - Zarządzanie Nieruchomościami

1 stycznia 2019 r. dotychczasowi właściciele mieszkań położonych w budynkach, w których więcej niż połowę stanowią lokale mieszkalne oraz domów jednorodzinnych położonych na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym, staną się właścicielami i odpowiednio współwłaścicielami tych gruntów z mocy prawa.

Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronie:

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/