Strona główna

KZN Zarządzanie Nieruchomościami – Witamy na stronie.

KZN Zarządzanie Nieruchomościami – Robert Karpiński to firma, która profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem zajmie się Państwa nieruchomością.

Zapraszamy do współpracy.

O nas

O nas. Firma powstała w 2013 r. Wszyscy nasi pracownicy to profesjonaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze administrowania i zarządzania nieruchomościami.

Podstawowym zadaniem jakie sobie stawiamy jest pomoc Zarządom wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu racjonalnych decyzji mających na celu właściwe gospodarowanie nieruchomością i finansami wspólnoty mieszkaniowej oraz utrzymanie Państwa nieruchomości w dobrym stanie technicznym.

Oferta

Ponieważ każda nieruchomość charakteryzuje się inna specyfiką, to współpraca rozpoczyna się od określenia głównych kierunków działań administracyjno – zarządczych, które powinny być zrealizowane. Określane są potrzeby, realność i kolejność ich realizacji, źródła finansowania ewentualne możliwości pozyskania dodatkowych środków. Podstawowy zakres proponowanej obsługi obejmuje:

  • Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem w należytym stanie technicznym powierzonych w administrowanie/zarządzanie nieruchomości. Kontrola prac wykonywanych przez firmy obsługujące budynki (sprzątający, konserwatorzy itp.). Szybkie usuwanie awarii i ich skutków.
  • Przygotowywanie corocznych zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej tj. sporządzanie sprawozdań finansowych, porządku zebrań, projektów uchwał, przygotowywanie planów remontowych i inwestycyjnych.
  • Realizowanie przyjętych przez Wspólnoty uchwał, przeprowadzanie procesu inwestycyjnego tj. poszukiwanie wykonawców prac remontowych, zbieranie ofert, współuczestnictwo w wyłanianiu wykonawców prac, przeprowadzanie procedury uzyskiwania zezwoleń i prowadzenie uzgodnień z wykonawcami.
  • Obsługa finansowa Wspólnoty polegająca na prowadzeniu ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek eksploatacyjnych, wpłat na fundusz remontowy oraz zaliczek na opłacenie mediów. Windykacja należności, obsługa konta bankowego, sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty oraz planu gospodarczego.
  • Prowadzenie ewidencji właścicieli w poszczególnych budynkach.
  • Planowanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych przeglądów, realizacja zaleceń pokontrolnych.
  • Dla nieruchomości deweloperskich przeprowadzenie procesu formalno – prawnego zorganizowania Wspólnoty Mieszkaniowej. Przygotowanie niezbędnych uchwał. Rejestracja Wspólnoty w urzędzie skarbowym i GUS oraz założenie konta bankowego dla nieruchomości.

Zachęcamy do kontaktu i spotkania.

Zachęcamy do kontaktu i spotkania, na którym poznamy Państwa oczekiwania związane ze współpracą. Pozwoli to na przygotowanie konkretnej oferty obejmującej interesujący Wspólnoty zakres obowiązków oraz określić odpowiednią cenę za usługi.