Gospodarka Nieruchomościami. Przekształcenie.

1 stycznia 2019 r. dotychczasowi właściciele mieszkań położonych w budynkach, w których więcej niż połowę stanowią lokale mieszkalne oraz domów jednorodzinnych położonych na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym, staną się właścicielami i odpowiednio współwłaścicielami tych gruntów z mocy prawa.

Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronie:

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/